Opcije Mobilni internet

Stroške prenosa podatkov lahko optimiziraš tako, da na obstoječem naročniškem razmerju za glasovne storitve vklopiš eno izmed opcij Mobilni internet:

 

Vključena količina podatkov

Naročnina

Cena za kB nad vključeno količino

Opcija 300 MB

300 MB

6 €/mesec

0 €, zmanjšanje hitrosti prenosa podatkov na 64 kbit/s

Opcija 1 GB

1 GB

9 €/mesec

Opcija 3 GB

3 GB

12 €/mesec

Opcija 15 GB

15 GB

18 €/mesec

Opcija Mobilni internet Dnevni

1 GB

1,5 €/dan

0,00007 €


Enkratni zakup

Če porabiš celotno zakupljeno količino podatkov in se ti hitrost prenosa podatkov zmanjša na največ 64 kbit/s, si lahko začasno povrneš normalno hitrost z enkratnim zakupom dodatne količine podatkov. Enkratni zakup se zaračuna le enkrat in ne kot naročnina. Veljavnost količine zakupljene z enkratnim zakupom poteče z obračunskim obdobjem.

 

Vključena količina podatkov

Naročnina

Cena za kB nad vključeno količino

Enkratni zakup 1 GB

1 GB

5 €

0 €, zmanjšanje hitrosti prenosa podatkov na 64 kbit/s

Enkratni zakup 5 GB

5 GB

10 €