Možnost nakupa

Ali v primeru predčasnega nakupa telefonskega aparata nastanejo tudi dodatni stroški?

Višina doplačila je odvisna od tega, kdaj ste sklenili Pogodbo o zagotovitvi posebne ugodnosti oz. od števila dni, ko bi naročnik še moral biti v naročniškem razmerju. Osnova za doplačilo je vrednost ugodnosti, ki ste jo prejeli na podlagi Pogodbe o zagotovitvi posebne ugodnosti, in se dnevno znižuje. Odvisna je od razlike med redno in subvencionirano ceno telefonskega aparata. Končna cena telefonskega aparata je tako odvisna od višine doplačila in cene izbranega telefona.

Točno višino doplačila za predčasen nakup si lahko izračunate na naši spletni strani, ali za informaciji zaprosite na številki 040 40 40 40 ali na najbližjem prodajnem mestu.
Oceni odgovor: