Uporabni nasveti

Kaj so številke ICE?

ICE je kratica za izraz "In Case of Emergency". Svetujemo ti, da pod to kratico shraniš eno ali več telefonskih številk za osebe, za katere želiš, da so obveščene v primeru nesreče. Če bi bil na primer vpleten v nesrečo in poškodovan, bi ljudem, ki ti pomagajo, pomagalo, da ima tvoj mobilnik za ta namen vsaj eno telefonsko številko shranjeno (tudi) pod imenom ICE. Tako bi lahko poklicali osebo, za katero želiš, da je obveščana v takih primerih.
Oceni odgovor:

Na kaj moram biti pozoren, če živim blizu državne meje?

Priporočamo ti, da svoj mobilni telefon nastaviš na ročno izbiro omrežja Si.mobil in tako preprečiš morebitni samodejni preklop na tujega mobilnega operaterja.
Oceni odgovor:

Obvestilo o spremembi pogojev v zvezi s preglednostjo za zagotovitev dostopa do odprtega interneta - dejanske spremembe

Obveščamo vas, da s 1. 1. 2017 stopijo v veljavo spremenjeni
kjer je dodano poglavje VII. Dostop do odprtega interneta in s tem v skladu tudi definiciji hitrosti, vse vezano na izpolnjevanje obveznosti družbe SI.MOBIL d.d. iz 4. člena Uredbe 2015/2120/EU. Navedeni 4. člen Uredbe 2015/2120/EU namreč nalaga ponudnikom storitev dostopa do interneta, da v vsaki pogodbi (sestavni del so tudi navedeni splošni pogoji), ki vključuje storitve dostopa do interneta navede določene informacije, razlago in postopke, ki zagotavljajo ukrepe v zvezi s preglednostjo za zagotovitev dostopa do odprtega interneta.  
Dodatne informacije in pojasnila v zvezi z najavljeno spremembo so na voljo na številki Centra za pomoč uporabnikom 040 40 40 40 ali na prodajnih mestih.
Oceni odgovor:

Sprememba Splošnih pogojev za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev za potrošnike ter Splošnih pogojev za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev za pravne osebe in podjetnike

S 1. 2. 2017 se v Splošnih pogojih za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev za potrošnike ter Splošnih pogojih za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev za pravne osebe in podjetnike doda točka 26.a z vsebino:

»Naročnik lahko vklaplja in izklaplja različne tarife in opcije ter na druge primerne načine prilagaja Elektronske komunikacijske storitve, ki so predmet naročniške pogodbe, na način in pod pogoji, kot jih vsakokrat določi in Naročniku na ustrezen način sporoči Si.mobil. Naročnik se strinja, da z začetkom izvajanja Elektronske komunikacijske storitve, ki jo je vklopil preko SMS sporočil, preko telefonskih klicev, preko spleta in v drugih primerih, ko nista hkrati prisotna Si.mobil in Naročnik, Naročnik nima pravice do odstopa od pogodbe, ki bi jo sicer lahko uveljavljal v roku 14 dni od vključitve te storitve z izpolnitvijo obrazca dostopnega na spletni strani www.simobil.si pod zavihkom sodelovanje/splošni pogoji/ obrazec za vračilo blaga za fizične osebe. V vsakem primeru pa je vsako Elektronsko komunikacijsko storitev mogoče za  naprej izklopiti na način, kot je določen v vsakokratnih splošnih ali posebnih pogojih Simobila.«
Obstoječi uporabniki, za katere veljajo pravice iz 129. člena ZEKom-1, imajo v 30 dneh od obvestila o spremembi na spletni strani www.simobil.si brez odpovednega roka pravico, da brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni, odstopijo od naročniške pogodbe, če se s predlaganimi spremembami ne strinjajo. Navedeno ne vpliva na in ne posega v zapadle in neplačane obveznosti teh uporabnikov ter v obveznosti izpolnitve pogodbeno dogovorjenih obveznosti uporabnikov. Uporabnik, ki je ob sklenitvi naročniškega razmerja prejel terminalsko opremo po akcijski ceni, lahko pri odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave izbira, ali bo Si.mobilu povrnil znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme in prejeto terminalsko opremo obdržal, ali pa bo vrnil terminalsko opremo v stanju, v kakršnem mu je bila izročena, in plačal uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, Si.mobil pa mu bo vrnil kupnino. Več informacij o spremembah je na voljo na številki Centra za pomoč uporabnikom 040 40 40 40 in na prodajnih mestih.
Oceni odgovor: