Prvi račun

V kolikšnem času po sklenitvi naročniškega razmerja prejmem prvi račun?

Ob sklenitvi naročniškega razmerja je obračunsko obdobje določeno samodejno. Prvi račun tako prejmeš v 10 dneh po sklenitvi naročniškega razmerja z obračunano priključnino, mesečno naročnino in drugimi že opravljenimi storitvami.

Naročniki lahko kadarkoli naknadno spremenite obračunsko obdobje. Zamenjava obračunskega obdobja pomeni, da se bo spremenil datum, ko boste prejemali Si.mobilove položnice, oziroma obdobje, v katerem vam bomo obračunali opravljene storitve. Cena spremembe je 6,41 EUR. Menjava bo opravljena po prvem zaključku starega in novega obračunskega obdobja po tem, ko je zahteva podana. Menjavo lahko naredite sami na portalu Moj Si.mobil, na prodajnih mestih Si.mobila ali s klicem na telefonsko številko 040 40 40 40.
Oceni odgovor:

Kaj vse je zaračunano na prvem računu?

Razen če v Naročniški pogodbi ni določeno drugače, so na prvem izdanem računu skladno s splošnimi pogoji družbe Si.mobil zaračunani naslednji stroški:
  • priključnina,
  • mesečna naročnina,
  • opravljene storitve od dneva aktivacije do konca prvega obračunskega obdobja.
Opravljene storitve in naročnina se vedno zaračunavajo za preteklo obračunsko obdobje.
Oceni odgovor:

Kakšno je obračunsko obdobje mesečne naročnine na prvem računu?

Na prvem računu je zaračunan sorazmerni delež mesečne naročnine od dneva sklenitve naročniškega razmerja do konca prvega obračunskega obdobja.

Na naslednjih računih se tako opravljene storitve, kot mesečna naročnina zaračunata za celotno preteklo obračunsko obdobje.

 
Oceni odgovor:

Ali lahko sam izberem obračunsko obdobje, v katerem želim prejemati račune?

Ob sklenitvi naročniškega razmerja je obračunsko obdobje določeno samodejno. Naročnik lahko naknadno kadar koli spremeni obračunsko obdobje na katerem koli Si.mobilovem prodajnem mestu, na telefonski številki 040 40 40 40 z uporabo gesla ali prek portala Moj Si.mobil.
Oceni odgovor:

V kakšni obliki prejmem prvi račun?

Prvi račun je vedno poslan le v tiskani obliki po pošti ne glede na izbrani način prejemanja računov.
Oceni odgovor: