Sklenitev in upravljanje z naročniškim razmerjem

Kaj potrebujem za sklenitev naročniškega paketa?

S seboj prinesi osebni dokument (osebna izkaznica ali potni list), davčno številko in bančno kartico ter račun za telekomunikacijske storitve za številko, ki jo želiš prenesti. Račun ne sme biti starejši od treh mesecev.
Oceni odgovor:

Kako lahko spremenim svoj paket?

Paket lahko spremeniš na več načinov.
 • prek storitve Moj Si.mobil. Možnost spreminjanja paketa se nahaja pod menijem ''Nastavitve in storitve'',
 • s klicem na številko 040 40 40 40 ali
 • obišči najbližje Si.mobilovo prodajno mesto in spremembo naročniškega paketa bo zate uredilo prodajno osebje.
Oceni odgovor:

Kakšni so stroški menjave naročniškega paketa?

Vsi obstoječi Si.mobilovi uporabniki lahko zamenjate svoj trenutni paket v kateregakoli novega, ki je v trenutni ponudbi.
 
Če ni drugače navedeno, se menjava paketa zaračuna v višini 9,99 EUR. Podrobne informacije za vašo naročniško številko lahko preverite tako, da nas pokličete na številko za pomoč uporabnikom 040 40 40 40 ali nas obiščete na portalu Moj Si.mobil.

V kolikor ste vezani na podlagi Pogodbe o zagotovitvi posebne ugodnosti in želite vaš obstoječi paket zamenjati za nov naročniški paket pred iztekom minimalnega obdobja veljavnosti naročniške pogodbe, se vezava na posebno ugodnost prenese na nov naročniški paket.

Oceni odgovor:

Ali lahko povečam količino zakupljenih minut klicev/sporočil/GPRS podatkov?

Nova paketa Elastik že vključujeta neomejeno količino minut, sporočil SMS/MMS. Prenos podatkov pa se nadgrajuje samodejno, saj se dodatni GB stanejo le 1 EUR z DDV oz 4 EUR z DDV.
Oceni odgovor:

Ali se minute, ki so že vključene v mesečno naročnino, odštevajo po sekundah ali glede na obračunski interval?

Zakupljene minute se porabljajo glede na obračunski interval.

Če je klic na primer dolg "35 sekund", se za tak klic obračuna cela zakupljena (brezplačna) minuta. V Sloveniji velja obračunski interval 60/60, kar pomeni, da se polno zaračuna vsaka začetna minuta pogovora.
Oceni odgovor:

Kakšni so pogoji za sklenitev naročniškega razmerja?

Naročniško razmerje s Si.mobilom lahko skleniš:
 • če si polnoleten,
 • če si poslovno sposoben,
 • če imaš stalno prebivališče v Republiki Sloveniji oz. na območju EU oz. EGP,
 • če Si.mobilu zagotoviš vse podatke glede svoje istovetnosti in ostalih podatkov, na podlagi katerih lahko Si.mobil ugotovi, da izpolnjuješ vse pogoje za sklenitev naročniške pogodbe,
 • če predložiš ustrezne dokumente oz. listine, na podlagi katerih je mogoče preverjanje oz. potrditev točnosti in popolnosti vseh predloženih podatkov,
 • če si plačilno sposoben in lahko to svojo plačilno sposobnost Si.mobilu dokažeš (s potrdilom o znesku osebnih prejemkov ali na drug način v skladu s Si.mobilovimi zahtevami),
 • če nimaš do Si.mobila neporavnanih obveznosti,
 • če nimaš s Si.mobilom sklenjeni že dve ali več naročniških pogodb,
 • če nimaš oz. nisi imel s Si.mobilom nobenih spornih razmerij.
Oceni odgovor:

Kaj prejmem ob sklenitvi naročniškega razmerja?

Ob sklenitvi naročniškega razmerja prejmeš kartico SIM (kartica z vpisano identifikacijsko kodo naročnika, ki omogoča identifikacijo naročnika, priključitev na omrežje in uporabo storitev), telefonsko številko (to je številka, ki jo Si.mobil v okviru izvajanja storitev dodeli v uporabo naročniku) ter komunikacijsko opremo (terminal ali druga oprema, ki jo uporabljajo uporabniki Si.mobilovih storitev) v kolikor skleneš aneks k naročniški pogodbi.
Oceni odgovor:

Kako se obračunava mesečna naročnina?

Mesečna naročnina se šteje od dneva vklopa paketa ali opcije do konca obračunskega obdobja in se zaračuna za nazaj.

Na prvem računu je zaračunan sorazmerni delež mesečne naročnine od dneva sklenitve naročniškega razmerja do konca prvega obračunskega obdobja. Na naslednjih računih se tako opravljene storitve, kot mesečna naročnina zaračunata za celotno preteklo obračunsko obdobje.

Pogovori in storitve se obračunavajo v okviru obračunskega obdobja, tj. od dneva prve zaračunane storitve v obračunskem obdobju do zadnje zaračunane storitve v obračunskem obdobju.

Obračunsko obdobje pogovorov in storitev je lahko v nekaterih primerih tudi daljše, kadar so na računu na primer zaračunane storitve, ki so bile opravljene v tujini in za katere smo podatke dobili z zamudo.  Opravljene storitve in naročnina se vedno zaračunavajo za preteklo obračunsko obdobje.

Ob sklenitvi naročniškega razmerja je obračunsko obdobje določeno samodejno.

Obračunsko obdobje lahko kadar koli spremeniš:

 • sam na portalu Moj.Si.mobil. Kot datum izdaje računa lahko izbereš 6., 13., 20. ali 27. dan v mesecu,
 • s pisnim zahtevkom prek e-pošte info@simobil.si,
 • s pisnim zahtevkom po navadni pošti na naslov Si.mobil, d. d., Šmartinska 134b, 1000 Ljubljana,
 • na Si.mobilovih prodajnih mestih,
 • s klicem na številko za pomoč uporabnikom 040 40 40 40.

Sprememba obračunskega obdobja se bo dejansko izvedla po predložitvi zahtevka za spremembo, vendar šele potem ko se bosta končala tekoče staro in prvo novo obračunsko obdobje. Sprememba obračunskega obdobja se zaračuna na naslednjem izdanem računu v znesku 6,99 EUR z DDV.

Oceni odgovor:

Ali je naročniško razmerje časovno omejeno in obvezujoče?

Trajanje naročniškega razmerja ni časovno omejeno, razen če je med naročnikom in Si.mobilom sklenjena Pogodba o zagotovitvi posebne ugodnosti (telefonski aparat ali bonus na pogovore in storitve). V tem primeru se naročnik zavezuje, da bo naročniško razmerje trajalo 12 ali 24 mesecev od dne sklenitve pogodbe o zagotovitvi posebne ugodnosti.

Po pretečenih 12 ali 24 mesecih naročniškega razmerja ni potrebno posebej podaljševati, saj še naprej veljajo isti pogoji kot ob sklenitvi. Se pa uporabniki lahko odločite za ponovno vezavo z novim telefonskim aparatom ali s popustom na mesečni račun ali za prekinitev naročniškega razmerja.

Vsi s še aktivno sklenjeno Pogodbo o zagotovitvi posebne ugodnosti, ki ste jo prejeli ob sklenitvi ali podaljšanju naročniškega razmerja z nakupom telefona ali s popustom pri mesečnem računu za 12 ali 24 mesecev, se lahko prav tako ob doplačilu kadarkoli odločite za:
 • nov telefonski aparat oz. opremo za dostopanje do Mobilnega interneta ali
 • za popust pri mesečnem računu.

Več o možnosti predčasnega nakupa in doplačilu.
Oceni odgovor:

Ali lahko rezerviram naročniško številko?

Ne, rezervacija številke ni možna. Na prodajnem mestu si lahko izbereš naročniško številko iz spiska, ki je na voljo.
Oceni odgovor:

Ob pregledu naročniške pogodbe sem ugotovil, da so vneseni podatki napačni. Kaj lahko storim?

Če naročnik ugotovi, da ima Si.mobil v svoji bazi napačne ali nepopolne podatke, je o tem dolžan obvestiti Si.mobil. Obvestilo lahko posreduješ z osebnim geslom prek centra za pomoč uporabnikom na telefonski številki 040 40 40 40 ali prek elektronskega naslova info@simobil.si oziroma info.poslovni@simobil.si. Spremembo podatkov ti lahko posredujete tudi prek portala Moj Si.mobil z uporabo Gesla ali po pošti na naslov Si.mobil d. d., Šmartinska cesta 134 b, 1000 Ljubljana.
Oceni odgovor:

Kakšen je postopek odpovedi naročniškega razmerja?

Če želiš prekiniti naročniško razmerje, moraš o tem obvestiti Si.mobil. Ob prekinitvi razmerja s hkratnim prenosom številke k drugemu operaterju, lahko prekinitev urediš pri novemu operaterju, v kolikor pri Si.mobilu nimaš obveznosti z naslova sklenjene Pogodbe o zagotovitvi posebne ugodnosti. Zahtevo za preklic oz. prekinitev naročniškega razmerja lahko izpolni le naročnik osebno in jo posreduje Si.mobilu:
 • po pošti na naslov: Si.mobil d.d., Šmartinska 134b, 1000 Ljubljana,
 • preko faksa na številko 040 443 599 oziroma 01/ 544 91 50,
 • na Si.mobilovem prodajnem mestu.
Ob prekinitvi naročniškega razmerja, se ti zaračuna tudi strošek prekinitve v vrednosti 14,99 EUR z DDV.

Če imaš še aktivno vezavo in se za odpoved naročniškega razmerja odločiš predčasno, je potrebno plačati tudi strošek predčasne izključitve, ki je odvisen od višine ugodnosti, ki si jo prejeli in točnega števila dni, ki so ti ostali do izteka trenutno aktivne vezave. Točen znesek ti izračunajo na prodajnem mestu ali na številki 040 40 40 40.
Oceni odgovor:

Kakšen je postopek odpovedi naročniškega razmerja v primeru smrti naročnika?

V primeru smrti naročnika je možna predčasna prekinitev naročniškega razmerja in sicer tako, da svojci predložijo zahtevo za prekinitev naročniškega razmerja in kopijo mrliškega lista. Če je bil naročnik, ki je preminil, vezan s Pogodbo o zagotovitvi posebne ugodnosti, se prekinitev izvede brez dodatnih stroškov.
Oceni odgovor:

Ali še prejmem kak račun po izteku naročniškega razmerja?

Po prekinitvi naročniškega razmerja se ob zaključku obračunskega obdobja izda še en račun.

Na tem računu so zaračunani sorazmerni delež mesečne naročnine (za obdobje od začetka obračunskega obdobja do dneva prekinitve naročniškega razmerja), vse opravljene storitve do dne prekinitve naročniškega razmerja in strošek prekinitve pogodbe oz. zapiranja računov (9,99 EUR z DDV). 

V primeru predčasne prekinitve naročniškega razmerja se zaračuna tudi strošek vračila prejete ugodnosti ali pogodbene kazni (zaračunavanje stroška temelji na Pogodbi o zagotovitvi posebne ugodnosti).
Oceni odgovor:

Kakšen je postopek zamrznitve naročniškega razmerja?

Postopek je naslednji:
 • Pošlješ pisno zahtevo na naslov Si.mobila, v katerem navedeš svoje podatke (naročniška številka, ime in priimek) ter datum začetka in konca zamrznitve.
 • Na dan zamrznitve moraš imeti plačane vse zapadle obveznosti.
 • Ko naročniško številko zamrznemo, prejmeš še en račun, ki ga moraš plačati. Na tem računu so zaračunane opravljene storitve do dneva zamrznitve naročniškega razmerja in strošek zamrznitve naročniškega razmerja 20,99 EUR. V času zamrznitve naročniškega razmerja ne sme biti odprt noben račun.
 • Si.mobil te obvesti o izvedbi postopka z dopisom.
 • V kolikor nimaš poravnanih vseh obveznosti se postopek zamrznitve ne izvede, o tem pa te Si.mobil obvesti z dopisom.

Zamrznitev je možna za največ 12 mesecev znotraj 24 mesečne vezave s Pogodbo o zagotovitvi posebne ugodnosti/Pogodbo o prodaji telefonskega aparata, pri nevezanih naročnikih pa mora od zadnje zamrznitve preteči 24 mesecev.
Oceni odgovor:

Ali lahko zamrznem naročniško številko za kakšno obdobje?

Na željo naročnika lahko naročniško razmerje v času trajanja tega razmerja tudi zamrznemo, kar pomeni, da bo številka telefona izklopljena iz omrežja, vendar za obdobje največ 12 mesecev (brez možnosti podaljšanja). Strošek zamrznitve znaša 20,99 EUR. Ob ponovnem priklopu številke pa se zaračuna ponovna priključnina v znesku 7,99 EUR.
Oceni odgovor:

Kje lahko preverim, kdaj poteče vezava moje naročniške številke s posebno ponudbo, in kakšen je strošek v primeru predčasne prekinitve naročniškega razmerja?

Informacijo lahko prejmeš z (osebnim) geslom prek centra za pomoč uporabnikom na telefonski številki 040 40 40 40 ali na elektronskem naslovu info@simobil.si ali info.poslovni@simobil.si ter na vseh Si.mobilovih prodajnih mestih.
Oceni odgovor:

Ali lahko spremenim naročniško številko in kakšni so stroški?

Uporabniki, ki želite svojo mobilno številko spremeniti, lahko storite to na enem od Si.mobilovih prodajnih mest. Sprememba mobilne številke stane 21,99 EUR (z vključenim DDV) oz. se obračuna v skladu z veljavnim cenikom.
Oceni odgovor:

Ali se lahko naročniška številka, ko je trajno izključena, ponovno aktivira in kakšen je postopek?

Postopek reaktivacije se izvede sistemsko, in sicer na podlagi prejetega plačila zapadlih obveznosti. Stroški postopka reaktivacije zajemajo strošek začasnega izklopa številke (20,99 EUR), strošek dokončnega izklopa številke (34,99 EUR) ter strošek ponovne priključnine (7,99 EUR). Omenjeni stroški se obračunajo sistemsko na naslednjem računu.

V primeru prekinitve pogodbe gre pri ponovni aktivaciji številke za izjemen postopek, ki se izvaja po posebnih pogojih. Naročnik mora Si.mobilu predložiti pisno prošnjo za izvedbo reaktivacije naročniške številke, v kateri navede, da se strinja s stroški postopka (strošek začasnega izklopa številke (20,99 EUR), strošek dokončnega izklopa številke (34,99 EUR), strošek prekinitve pogodbe (9,99 EUR) in strošek ponovne priključnine (7,99 EUR). Če Si.mobil prošnjo odobri, se strošek Pogodbene kazni oz. Vračila prejete ugodnosti zaključi, stroški postopka pa se zaračunajo na naslednjem računu.
Oceni odgovor:

Kakšen je postopek zamenjave kartice SIM in kakšni stroški ob tem nastanejo?

Če si svojo SIM kartico izgubil, blokiral ali kako drugače onemogočil njeno uporabo, lahko na enem od Si.mobilovih prodajnih mest zahtevaš novo. Strošek menjave kartice SIM je 11,99 EUR.
Oceni odgovor:

Kako in kam lahko predložim morebitno pritožbo?

Kot naročnik lahko morebitno pritožbo predložiš z uporabo gesla prek centra za pomoč uporabnikom na številki 040 40 40 40, prek portala Moj Si.mobil, na Si.mobilovih prodajnih mestih, pisno na elektronski naslov info@simobil.si ali info.poslovni@si.mobil.si oziroma s pisno zahtevo na naslov podjetja Si.mobil d. d., Šmartinska cesta 134 b, 1000 Ljubljana.

Posebne pogoje reševanja ugovorov si lahko ogledaš tukaj.
Oceni odgovor:

Izgubil sem pogodbo, kaj sedaj?

Če si izgubili pogodbo, lahko z ustrezno identifikacijo zaprosiš za kopijo pogodbe na prodajnih mestih Si.mobil, pisno na mail info@simobil.si ali preko telefonske številke 040 40 40 40.
Oceni odgovor:

Kaj pomeni začasen in kaj trajen izklop številke iz omrežja in kdaj do njega pride?

Zaradi nepravočasnega plačila računa po prejetem obvestilu o neplačanih obveznostih, se uporabniku onemogoči uporaba vseh storitev Si.mobil - začasen izklop. Na podlagi prejetega plačila zapadlih obveznosti ter plačila stroškov začasnega izklopa (20,99 EUR) in stroškov ponovnega priklopa (7,99 EUR) se uporabniku lahko ponovno vklopi številko. 

Za ponovni priklop pošljite potrdilo o plačilu vseh zapadlih obveznosti, ki so starejše od 10 dni, na faks številko +38640940854 ali na e-poštni naslov izterjave@simobil.si. Ponovni priklop se izvaja med delovnikom od 8h do 18h. Predvidoma se priklop izvede v okviru ene ure po prejemu potrdila o plačilu.

V primeru trajnega izklopa (prekinjeno naročniško razmerje) vklop iste številke ni več možen.
Oceni odgovor:

Kdaj se količina zakupljenih minut klicev/sporočil/podatkov ponastavi?

Ponastavitev količin poteka vsak mesec, kar je odvisno od tvojega obračunskega obdobja. Količina se vedno ponastavi na prvi dan novega obračunskega obdobja (npr. vsakega šestega v mesecu, če je tvoje obračunsko obdobje na ta dan v mesecu).
Oceni odgovor:

Ali lahko preverjam količino že porabljenih zakupljenih minut klicev / sporočil / GPRS podatkov?

Da. Preverjanje lahko opraviš na več načinov:  
 • s poslanim sporočilom SMS s ključno besedo ''STANJE'' na številko 9443*,
 • na Portalu Moj Si.mobil,
 • s klicem na številko 040 40 40 40.
* Povratno sporočilo v primeru preverjanja preko sporočila SMS je v obliki sporočila SMS. Gre zgolj za informativni podatek.
Oceni odgovor:

Kakšna je cena klicev/sporočil SMS in MMS/podatkov po prekoračitvi zakupljene količine na posameznem paketu z naročnino?

Po prekoračitvi zakupljene količine MIN/SMS/MMS/MB so cene za opravljene storitve sledeče:  

-Na paketih ORTO ELASTIK MINI in ORTO ELASTIK:
 • Klici in sporočila SMS/MMS so brezplačna, saj paketa vključujeta neskončne količine v Sloveniji.
 • 1 EUR/GB za prenos podatkov na ORTO ELASTIK in 4 EUR/GB za prenos podatkov na ORTO ELASTIK MINI
- Na paketih ORTO STARTASTIK, ORTO FANTASTIK in ORTO BOMBASTIK: 

 • 0,22 EUR/min za klice v stacionarna omrežja in ostala mobilna omrežja v Sloveniji,
 • 0,0005 EUR/kB za prenos podatkov v Sloveniji.

- Na paketih ORTO U NULO, ORTO SMART in ORTO BERI
 • 0,1525 EUR / min za klice v Si.mobilovem mobilnem omrežju,
 • 0,1525 EUR/min za klice v stacionarna omrežja in ostala mobilna omrežja v Sloveniji,
 • 0,1525 EUR za sporočila SMS in MMS v Sloveniji,
 • 0,0005 EUR/kB za prenos podatkov v Sloveniji.  
Oceni odgovor: